Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim

Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim
Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim
Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim
Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim
Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim
Universitet rəhbərliyi üçün CBHE praktiki təlim

CBHE ilə bağlı məsələlər üzrə universitet rəhbərliyi üçün seminar (məsuliyyətlərin izahı, layihə tapşırıqları və s.).