History

30 ildən artıqdır ki, tələbələr və işçilər Erasmus proqramı çərçivəsində Avropa universitetləri arasında köçüblər.2015-ci ildən Erasmus+ həmçinin digər bölgələrdən Avropaya qısamüddətli mobilliyə icazə veribtələbələr, tədqiqatçılar və işçilər üçün dünya.Bu ikitərəfli mobillik tələbələrə 3-12 ay müddətində xarici universitetdə təhsil almağa və daha sonra göndərilərkən tanınan kreditlər əldə etməyə imkan verir.dərəcəsinin bir hissəsi kimi institut.2018-ci ildən etibarən təcrübə keçmək də mümkündür.İşçilərin 5-60 günlük mobilliyi üçün də qrantlar var.Dünyanın müxtəlif regionları üçün bütün Avropa ölkələri arasında bölünən fərqli büdcələr var.Proqram-Ölkə institutları Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin universitetləri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq edir.

Azərbaycanda statistik göstəricilər belədir:

Paylaş