Ali Təhsil İslahatları Ekspertləri (ATİE)

Ali Təhsildə İslahatlar Ekspertlərin (ATİE) Milli Komandalarının məqsədi Lissabon və Bolonya hədəflərinə doğru irəliləməyi təşviq etmək və inkişaf etdirmək üçün müəyyən sahələrdə təcrübə toplamaqdır. Bu geniş məqsədlər daxilində Milli Komanda digər fəaliyyətlərlə yanaşı, ali təhsil müəssisələrinə aşağıdakı istiqamətlər üzrə məsləhətlər verəcəkdir: Keyfiyyət Təminatı (daxili və xarici) Üç pilləli təhsil sistemi: tədris islahatları, milli və Avropa ixtisas seçimi çərçivələri (NQF / EQF), Dərəcələrin tanınması (AKTS, Diplom Əlavəsi, Avropass, Lissabon Tanınması Konvensiyası)

Adı Müəssisə Ali Təhsildə ekspert olduğu sahə (məs. keyfiyyətin təminatı, bilik üçbucağı, AKTS, mübadilə, 3 pilləli təhsil və s.) E-mail ünvanı
Müjdat Həsənov Elm və Təhsil Nazirliyi Akademik mübadilə, beynəlmiləlləşmə, ikili diplomlar, dövlət proqramların idarə olunması, dərəcələrin tanınması, beynəlxalq əməkdaşlıq [email protected]
Vüsalə Qurbanova Elm və Təhsil Nazirliyi Keyfiyyətin Təminatı, AKTS, Bolonya prossesi, 3-pilləli təhsil sistemi, MKÇ [email protected]
Raziya Isayeva Xəzər Universiteti Bilik üçbucağı, 3 pilləli təhsil sistemi [email protected]
Eldar Aslanov Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Akademik mübadilə, beynəlmiləlləşmə, ikili diplomlar, layihələrin idarə edilməsi, beynəlxalq əməkdaşlıq, keyfiyyətin təminatı [email protected]

Şahin Bayramov

Mingəçevir Dövlət Universiteti AKTS, Akademik mübadilə, Beynəlmiləlləşmə [email protected]
Nurəli Yusifbəyli Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti Keyfiyyətin Təminatı, AKTS, mübadilə [email protected]
       
 • aidiyyəti yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx əlaqədə və xüsusən tədris planının hazırlanması, idarəetmənin modernləşdirilməsi, idarəetmə və ali təhsil sistemlərinin və idarəetmə sistemlərinin işlənməsi məsələlərində Ali Təhsildə modernləşmə islahatı proseslərini və strategiyalarını dəstəkləməklə öz ölkələrində siyasət inkişafını dəstəkləmək; ali təhsil sektoru ilə daha geniş ictimai və iqtisadi mühit arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və s.
 • Avropa İttifaqı ilə Erasmus + proqramı və ya Avropa Komissiyası tərəfindən qurulan və rəhbərliyi altında qurulan digər potensial təşəbbüslər ilə qurulmuş müxtəlif siyasət platformaları ilə sinerji və əlaqələndirmə yolu ilə AB ilə siyasət dialoqunu dəstəklənməsi.
 • Erasmus + və keçmiş AB proqramlarının nəticələrini və nəticələrini, ən yaxşı təcrübələri və innovativ təşəbbüsləri yaymaqla və modernləşdirmə və inkişaf məqsədləri üçün istifadə edərək dəstəkləyin.
Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün ATİE olan milli komandalar ilk növbədə hədəf alaraq milli beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərəcəklər:
 • bütün Erasmus + faydalananları, eləcə də potensial Erasmus + benefisiarları (yəni ali təhsil müəssisələri və şəxslər; vətəndaş cəmiyyəti; qeyri-hökumət təşkilatları; müəssisələr, peşə təşkilatları, 3 tədqiqat müəssisəsi, peşə təhsili müəssisələri və s.) və digər maraqlı tərəflər ali təhsil sahəsi.
 • Ali təhsilə cavabdeh olan milli orqanlar və onların aidiyyəti qurumları.
 
ATİE komandanın BEYNƏLXALQ səviyyədəki fəaliyyətləri
 
 • Beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətlər Avropa Komissiyası və İcra Agentliyinin nəzarəti altında xarici bir xidmət provayderi tərəfindən təşkil ediləcək və aşağıdakı növlərə uyğun olacaq:Müxtəlif Tərəfdaş ölkələrdə ortaq olan xüsusi ehtiyacları ödəmək üçün hazırlanmış TEMATİK SEMİNARLAR. Tematik seminarların məqsədi yeni bilik və praktik təcrübə təmin etməkdir. Bunlara ali təhsil müəssisələrinə və ya digər maraqlı tərəflərə sahə səfərləri daxil ola bilər. Ayrıca suallar, müzakirə və müəyyən mövzular və proseslər üzrə təcrübə mübadiləsi üçün bir platform təqdim edəcəklər.
 • Müxtəlif Tərəfdaş ölkələr üçün ümumi olan xüsusi mövzulara və maraq sahələrinə diqqət yönəlmiş görkəmli Aİ və ya Tərəfdaş ölkələrin universitetlərində baş tutacaq TƏHSİL ZİYARƏTLƏRİ. Bu cür ziyarətlər Ali Təhsil sahəsində konkret islahatların və siyasətlərin tətbiqi və həyata keçirilməsi üçün birbaşa məsul olan akademik və qeyri-akademik heyətlə görüşmək imkanı yaradacaqdır. Ziyarətlərə bir neçə növ maraqlı tərəflərlə görüşlər, təqdimatlar, sual-cavab sessiyaları və debatlar daxildir.
 • Görkəmli mütəxəssislərin əsas nitq nitqləri və bütün tərəfdaş ölkələrin BURADA komandalarının diqqətinə həsr olunmuş xüsusi seminarların daxil olduğu BÖYÜK BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR. Bu cür konfranslar idarəetmə, idarəetmə, maliyyələşdirmə, tədris planlarının hazırlanması və ömür boyu öyrənmə kimi sahələrdə ali təhsil sektorunun modernləşdirilməsinin əsas problemləri ilə əlaqəli mövzular və mövzular ətrafında müzakirələr aparacaqdır
 • TEXNİKİ YARDIM MİSSİYALARI. Avropa İttifaqı və ya Tərəfdaş Ölkələrin mütəxəssisləri tərəfindən universitet işçilərinin, vəzifəli şəxslərin və digər ali təhsil tərəfdaşlarının geniş auditoriyasına yönəldilmiş tərəfdaş ölkələrdə təlim və məsləhət fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün ATİE komandalara yerli texniki ekspertiza və tövsiyələr veriləcəkdir. Xidmət təminatçısı bu cür qısa müddətli tapşırıqlara həvalə edilə bilən müvafiq mütəxəssisləri təyin edəcəkdir. Bu texniki yardım fəaliyyətləri MEO qrupları tərəfindən ATİE olan qrupların xüsusi tələbi ilə təşkil ediləcəkdir.
 • Sorğular / Nəşrlər: ATİE Ali Təhsil sektoru, onun qurumları, siyasəti, islahatlar və modernləşmə prosesi ilə əlaqədar Avropa Komissiyası və ya TAMÜİA tərəfindən təhvil verilmiş anket və ya nəşrlərin hazırlanmasında iştirak edə bilər.
 • VIRTUAL EKSPERT CƏMİYYƏTİ: ATİE ünsiyyəti, əlaqə və mübadilə üçün bir veb platforma təmin ediləcəkdir. Buraya məlumat materialları, broşuralar və presedentlərin verilməsi daxildir. Beynəlxalq HERE fəaliyyətinin hazırlanması, icrası və monitorinqi üçün tələb olunan dəstək xidmətləri xarici bir provayderin dəstəyi ilə Avropa Komissiyası və EACEA tərəfindən təmin ediləcəkdir.
 
ATİE komandanın MİLLİ səviyyəsində fəaliyyətləri
Yuxarıda göstərilən beynəlxalq fəaliyyətlərə əlavə olaraq, ATİE qrupu milli səviyyədə və daha konkret olaraq məsləhət və məsləhət fəaliyyətlərini yerinə yetirməlidirlər:
İnstitusional səviyyədə, ATİE işləri islahatların tətbiqi və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ali təhsil müəssisələrinə məsləhət vermək, məsləhət vermək və kömək göstərməkdən ibarətdir.
Ali Təhsil İslahatları Mütəxəssisləri, ümumiyyətlə Aİ və xüsusilə Aİ ali təhsil proqramları və təşəbbüsləri ilə bağlı hər cür təqdimat və məlumatlandırma işlərində fəal iştirak etməlidirlər. S ilə mütəxəssislər

Paylaş