• May 04, 2021
  • 0

Erasmus+ ECAR Layihəsi, ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ; əmək bazarı və cəmiyyət üçün aktuallığının artırılması üçün heyata keçirilir.

Layihənin ümumi məqsədi milli inkişaf strategiyalarına uyğun olaraq rektorlar konfransı quraraq universitetlər və bütün digər tərəflər arasında milli şəbəkə və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.

Paylaş