• Aprel 01, 2021
  • 2

ECAR layihəsinin əsas məqsədi Rektorlar Konfransının yaradılması yolu ilə milli universitetlər və qərar qəbul edənlər arasında güclü şəbəkə və əməkdaşlığı dəstəkləməkdir. Bununla yanaşı, həyata keçirilmək üçün seçilən yanaşma, əsasən təhsil ehtiyaclarına yönəldilmiş müvafiq paydaşlarla işbirliyi çərçivəsini əhatə edir. Layihənin ümumi məqsədi milli inkişaf strategiyalarına uyğun olaraq rektorlar konfransı quraraq universitetlər və bütün digər tərəfdaşlar arasında milli şəbəkə və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.Paylaş