• May 18, 2021
  • 54

Avropa Təhsil və Mədəniyyət üzrə İcraçı Agentliyi (EACEA) tərəfindən hazırlanmış “COVID-19 Kontekstində Erasmus Mundus Proqramının İcrası” başlığı ilə hazırlanmış yeni bir məlumat səhifəsinin linkini sizə təqdim edirik. Bu məlumat vərəqi, EACEA-nın May və Oktyabr 2020-ci illərdə Erasmus Mundus konsorsiumlarını dəstəkləmək və o cümlədən COVID-19 pandemiyasının təhsil proqramları və tələbələrinə təsirini təhlil etmək məqsədi ilə apardığı iki COVID-19 tədqiqatının nəticələrinin xülasəsidir ( təcrübələr, qarşılaşılan problemlər, həll yolları və yaxşı təcrübələr) və həmçinin 2020/2021 tədris ili üçün konsorsiumlar tərəfindən nəzərdə tutulan / tətbiq olunan ssenarilər haqqında məlumat əldə etmək üçün yararlı olacaq.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/161fdbf1-b201-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en 
Paylaş